Archive

Shoqata Kulturore “Shpati” Shoqata kulturore “Shpati” është krijuar në vitin 2001. Ajo është e përbërë prej rreth 50 artistë e artizanë. Në fokus të kësaj shoqate është promovimi dhe kultivimi i traditave popullore të zonës së Shpatit në Elbasan. Këto materializohen nëpërmjet kostumografisë, këngëve dhe valleve...

Veshje popullore shqiptare, kostume, qëndisje Znj. Rabije Spaho ka një veprimtari 50-vjeçare në punimin e kostumeve kombëtare dhe lokale. Këtë zanat e ka trashëguar nga nëna e saj. Në këtë aktivitet ka bashkëpunuar edhe me vjehrrën e saj. Në karrierën e saj përfshihen...

sqSQ