Organigrama

Organet drejtuese të Qendrës janë:

 

· Bordi Drejtues, si organ vendimmarrës, i cili është i përbërë nga 3 anëtarë;

 

· Drejtori Ekzekutiv si organ administrativ dhe ekzekutiv
sqSQ