Ministria e Kultures

Ministria e Kulturës

 

Promovimi i sipërmarrjeve në fushën e arteve dhe zejeve tradicionale

 

Qëllimi i këtij projekti është të nxisë dhe promovojë ato biznese të cilat kanë si objekt të tyre parësor artet dhe zejet tradicionale.

 

Ky objektiv do të arrihet përmes krijimit të një Udhërrëfyesi Kombëtar të Sipërmarrjeve në fushën e Arteve dhe Zejeve Tradicionale.
sqSQ