Programi ProSEED

GIZ – Programi ProSEED
Lehtësimi i hyrjes në tregun e punës në distancë (e-working market) për njerëzit në nevojë, në qarkun e Elbasanit.  (ProSEED)
Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të lehtësojë hyrjen në tregun e punës në distancë (e-work) për njerëzit në nevojë në rajonin e Elbasanit, duke krijuar një sërë kursesh (në vend dhe përmes internetit) që synojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre digjitale për këtë lloj të veçantë pune.
Po ashtu,  me mbështetjen e strukturave AKPA-s (Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive), ky projekt ka për qëllim t’i ndihmojë këta njerëz të punësohen një pozicion të tillë.
sqSQ