Projekte

Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës

Promovimi i sipërmarrjeve në fushën e arteve dhe zejeve tradicionale

 

Read More…

Giz ProSEED
Giz ProSEED

Lehtësimi i hyrjes në tregun e punës për njerëzit në nevojë, në qarkun e Elbasanit

 

Read More…

UN WOMEN
UN WOMEN

Monitorimi i aktiviteteve në Bashkinë e Tiranës në lidhje me shërbimet sociale.

 

Read More…

sqSQ