Projects

Ministria e Kulturës
Ministry of Culture

Promotion of enterprises in the field of traditional arts and crafts

 

Read More…

Giz ProSEED
Giz ProSEED

Lehtësimi i hyrjes në tregun e punës për njerëzit në nevojë, në qarkun e Elbasanit

 

Read More…

UN WOMEN
UN WOMEN

Monitorimi i aktiviteteve në Bashkinë e Tiranës në lidhje me shërbimet sociale.

 

Read More…

en_USEN