Mision & Vision

Misioni i Qendrës “Focus in the future” është të përfaqësojë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat e qytetarëve, të ofrojë shërbime të ndryshme, programe shoqërore, përkrahje administrative, studime dhe analiza mbi gjendjen aktuale, ngritje kapacitetesh, si dhe të sigurojë zgjerimin e pjesëmarrjes së shtresave në nevojë në shoqëri.
en_USEN