Ministria e Kultures

Ministria e Kulturës

 

Promotion of enterprises in the field of traditional arts and crafts

 

Qëllimi i këtij projekti është të nxisë dhe promovojë ato biznese të cilat kanë si objekt të tyre parësor artet dhe zejet tradicionale.

 

Ky objektiv do të arrihet përmes krijimit të një Udhërrëfyesi Kombëtar të Sipërmarrjeve në fushën e Arteve dhe Zejeve Tradicionale.
en_USEN