Këngë, valle popullore, kostumografi

Këngë, valle popullore, kostumografi

Shoqata Kulturore “Shpati”

Shoqata kulturore “Shpati” është krijuar në vitin 2001. Ajo është e përbërë prej rreth 50 artistë e artizanë. Në fokus të kësaj shoqate është promovimi dhe kultivimi i traditave popullore të zonës së Shpatit në Elbasan. Këto materializohen nëpërmjet kostumografisë, këngëve dhe valleve të veçanta të zonës, si dhe përmes promovimit të produkteve organike të zonës dhe agroturizmit në përgjithësi. Shoqata kulturore “Shpati” ka marrë pjesë në shumë evente brenda dhe jashtë vendit. Kryetari aktual i saj është z. Gani Hida.

Këngë, valle popullore, kostumografi
Gjinar, Elbasan
https://www.facebook.com/Shoqata-Kulturore-Shpati-951903554885963
Elbasan Shqipëri Shqipëri
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ