Archive

Punime me dore i veshjeve popullore Znj. Nexhmie Lala e ka nisur aktivitetin e punimit me dorë të veshjeve popullore që para 10 vitesh. Zonja në fjalë, bën punime veshjeve popullore të zonave te Bulqizës, Dibrës, Tropojës dhe Tiranës. Ajo punon veshje popullore...

Punimi i qelesheve, brezave te mesit dhe opingave Z. Luan Elezi është artizan i përpunimit të leshit, profesion të cilin ai e ka trashëguar prej shumë brezash nga familja e tij.Përgjithësisht, ai krijon qeleshe,breza mesi dhe opinga.Të gjitha këto, janë te punuara me dore...

sqSQ