Punimi i qelesheve, brezave te mesit dhe opingave

Punimi i qelesheve, brezave te mesit dhe opingave

Punimi i qelesheve, brezave te mesit dhe opingave

Z. Luan Elezi është artizan i përpunimit të leshit, profesion të cilin ai e ka trashëguar prej shumë brezash nga familja e tij.Përgjithësisht, ai krijon qeleshe,breza mesi dhe opinga.Të gjitha këto, janë te punuara me dore duke ndjekur traditën e vjetër dibrane.

Punimi i qelesheve, brezave te mesit dhe opingave
Peshkopi, lagjja "Nazmi Rushiti", Rruga "Nëntë malet e Dibrës"
Peshkopi, Dibër Shqipëri Albania
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ