Archive

Sixhade dhe qilimat të punuar me dorë 65 vjeçarja Hate Ora është një ato artizane që jetën e saj profesionale ia ka kushtuar punimit të sixhadeve. Këtë zanat ajo e trashëgon prej katër brezash dhe sot ia ka përçuar vajzës dhe mbesave të saj....

Grupim artizanësh të qytetit të Beratit Qendra e Artizanatit «Margarita», është një grupim prej më shumë se 50 artizanësh të qytetit të Beratit prej të cilëve rreth 60% janë gra. Kjo qendër ka për qëllim të ndihmojë artizanët e këtij qyteti që të sigurojnë...

  Shoqata "Qyprillinjtë e Roshnikut'' Shoqata Kulturore Artistike e Trevës se Beratit, «Qyprillinjtë e Roshnikut », u krijua në vitin 2009 në qytetin e Beratit nga këngëtarë,instrumentistë dhe vullnetarë. Ajo drejtohet nga z. Fitim Mimani, mjeshtër i këngës dhe valles popullore prej shumë vitesh. Kjo shoqatë prezanton...

sqSQ