Shoqata “Qëndistaret”

Shoqata “Qëndistaret”

Punime me grep, qëndisje etj, traditës vendase

«Shoqata Qëndistaret» është krijuar në Dhjetor të vitit 2006. Qëllimi i saj është “Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave në nevojë për t’i thëne stop dhunës dhe trafikimit. Kjo shoqatë në fillimet e saj përbëhej nga 7 gra, të cilat mblidheshin në ambiente të përbashkëta ku punonin produkte të ndryshme me shtija, grep, qëndisje etj, produkte, të cilat i përmbahen traditës dhe kulturës. Të ardhurat nga shitja e produkteve të përgatitura nga këto gra, shkonin për të mbështetur familjet në nevojë. Kjo shoqatë ka marrë pjesë në ekspozita dhe panaire të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Me kalimin e viteve numri i grave është rritur dhe ka shkuar në 30. Shoqata Qëndistaret prej vitit 2014 deri në vitin 2016 ka zhvilluar kurse trajnimi në këtë fushë pranë Qendrës së Formimit Profesional Korçë.

Shoqata “Qëndistaret”
Lagjja 10, Blloku i Ri i Sportit, Korçë
https://www.facebook.com/Shoqata-Qendistaret-108667540484116/photos
Korçë Shqipëri Albania
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ