Prodhimet e glikove pijeve dhe gatimeve tradicionale

Prodhimet e glikove pijeve dhe gatimeve tradicionale

Prodhimet e glikove pijeve dhe gatimeve tradicionale

Shoqëria “DROPULLI” është një subjekt që ka filluar aktivitetin tij në vitin 2016. Kjo sipërmarrje merret me prodhimin tradicional të glikove dhe zahireve të dimrit të krahinës së Dropullit, në mënyrë tradicionale. Tregtimi i këtyre produkteve bëhet kryesisht në Greqi dhe në shtete të tjera. Kjo shoqëri ka qenë pjesëmarrëse në aktivitete e panaire të ndryshme.

Prodhimet e glikove pijeve dhe gatimeve tradicionale
Dervician, Gjirokastër
https://www.instagram.com/dropoli_/?hl=en
Gjirokastër Shqipëri Shqipëri
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ