Organizata “Arti në duart e gruas”- ADG OJF

Organizata “Arti në duart e gruas”- ADG OJF

 

Punime e dore me tezgjah, grep, gjilpërë dhe punime të veçanta rrobaqepësie

Organizata jofitimprurëse ”Arti ne duart e Gruas”, ka nisur aktivitetin e saj në vitin 2019 dhe ka si anëtarë të saj rreth 150 artizane nga të gjitha zonat e Korçës, me një eksperiencë shumëvjeçare në punimet tradicionale dhe ato moderne. Qëllimi i kësaj organizate është ruajtja e trashëgimisë kulturore, aftësimi profesional i të rinjve dhe njerëzve në nevojë. Shërbimet që ofron organizata janë punimet e dorës tezgjah, punimet në Felt, grep, shtija, sovajkë, gjilpërë dhe punime speciale rrobaqepësie. Në këtë shoqatë punojnë vetëm gra që vijnë nga shtresat e margjinalizuara të shoqërisë (gra nga zonat rurale, gra rome, gra të dhunuara, gra nga grupimi etnik vllah).

Organizata “Arti në duart e gruas”- ADG OJF
Lagjja 3, Rr. “Gavril Pepo”, Nr.3 Korçë
https://www.facebook.com/Arti-ne-duart-e-Gruas-ADG-OJF-112700850428254
Korçë Shqipëri Albania
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ