Instrumentist dhe Punues fyejsh, bilbilash, zamares, dhe këmborësh

Instrumentist dhe Punues fyejsh, bilbilash, zamares, dhe këmborësh

 

Instrumentist dhe Punues fyejsh, bilbilash, zamares, dhe këmborësh

Mjeshtër i instrumenteve folklorike, Gjovalin Ndreca ka një kontribut të veçantë ne orkestrën folklorike të ansamblit të Pukës, Lezhës dhe Mirditës brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ai zotëron një mjeshtëri të lartë improvizuese dhe interpretuese pothuajse në të gjitha instrumentet folklorike të trevës si bilbili, fyelli, zamarja, etj.Përveç shkallës së lartë të interpretimit dhe muzikalitetit, ai zotëron edhe mjeshtërinë artizanale të punimit të këtyre instrumenteve.

Instrumentist dhe Punues fyejsh, bilbilash, zamares, dhe këmborësh
Barbullojë e Re, Njësia Administrative: Kolsh ,Lezhë
https://www.facebook.com/gjovalindreca
Lezhë Shqipëri Albania
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

sqSQ