Organizatë jo-fitimprurëse në fushën e arteve dhe zejeve tradicionale

Organizatë jo-fitimprurëse në fushën e arteve dhe zejeve tradicionale

Qendra Kulturore “ AULONA”

Qendra Kulturore “ Aulona “ – Vlorë është një organizatë joqeveritare e jofitimprurëse që vepron si subjekt juridik privat me aktivitet ne fushën e kulturës popullore.
Qëllimi i veprimtarisë së qendrës është: njohja   , ruajtja, pasurimi dhe propagandimi i vlerave dhe traditave krijuese e interpretuese, në fushën e artit dhe kulturës në përgjithësi dhe atë të trashëgimisë kulturore në veçanti. Organizimi i veprimtarive me karakter kulturor në fushën e trashëgimisë kulturore shpirtërore e materiale, ekspozitave, panaireve, kulinarive tradicionale, botimeve, regjistrimeve dhe publikimeve të ndryshme në Art – Kulturë.
Qendra ka në juridiksion, “Grup Folk Bilbili”, “Aulona Interfolk Festival” dhe “ Art CRAFT”.

Organizatë jo-fitimprurëse në fushën e arteve dhe zejeve tradicionale
Lagjia “ Pavarësia “, Bulevardi “ Isamil Qemali “, Pallati “ Kushta “, Vlorë
https://www.facebook.com/AulonaFolkFestival/
Vlorë Shqipëri Albania
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

en_USEN